Kas aš esu? / Who am I?

Nerami siela, žmogus be šaknų, ne ten ir ne taip. Ieškau savų.

Kiekvienas mėginimas pritapti kainuoja vis daugiau jėgų, drąsko iš vidaus, vis labiau sekina. Ne ten ir ne taip. O kaip, nežinau.

Žmonės sako: leiskis ant žemės. Bet aš žinau, kad ši žemė ne mano, kad ne išdygsiu, o supūsiu. Lėtai ir skausmingai.

Priimti, kad nesi savas tarp savų, yra sunku. Nepriimti to, ką tau kiti primygtinai siūlo, o eiti savo keliu, kur veda širdis, dar sunkiau.

Priešaky – juoda Nežinomybė. Ir gali nepavykti. Ir nežinia, kas turi pavykti. Nežinia, kur eiti, ir ko ieškoti.

Tik žinau, kad likti negaliu. Jau bandžiau, jau žinau: tai – ne mano.

Aš pasitikiu gyvenimu.

********

Unsettled soul, a man without roots; not like this, not there. Looking for my own.

Each attempt to be favoured costs more and more energy, tares from inside, exhausts. Not like this, not there. But how and where remains unknown.

People say: settle down. But I know that this land is not mine to settle; I would decay instead of sprout. Slowly and painfully.

To be a stranger among you own people you’ve been surrounded your whole life – that is somewhat difficult to accept. To stop following what others offer you persistently and follow your own path of heart – that is even harder.

Because there this Darkness of Unknown in front of me. It maybe be that I will not succeed. I don’t even know what is there to succeed, where to go and what to look for.

But I certainly know that staying is not an option. I’ve tried and I know – it’s not mine.

I trust in life.

Hello world! / Labas, pasauli!

Default title for my first post could not better disclose the initial intention behind my blog.

Hello to the world, as if I had just been born. Every morning and every minute.

It’s my commitment (now I publicly kick my own ass) to throw out all legends I heard about myself and the world, and start exploring. Discovering what’s True for me and in me –  both Beautiful and Ugly.

If anyone feels like joining the ride, if only for a moment, it will make me the happiest person on Earth!

Let’s put the music on and start the journey.

*******

Standartinis pirmojo įrašo pavadinimas tikriausiai geriau negalėtų atskleisti pradinės šio blog’o intencijos.

Labas, pasauli, tarsi būčiau ką tik gimusi. Tarsi iš naujo gimčiau kiekvieną rytą ir kiekvieną akimirką.

Tai mano įsipareigojimas (dėmesio! dabar viešai spiriu sau į užpakalį) išmesti lauk visas legendas, kurias girdėjau apie save ir apie pasaulį, ir leistis į tyrinėjimus. Atrasti tai, kas Tikra. Net jei tai bus ir nelabai gražu.

Jei kas nors prisijungs prie mano šios kelionės, nors ir labai trumpam, aš būsiu pats laimingiausias žmogus pasaulyje.

Muziką, maesto!